ABONA'T

Hipopressius

Exercicis posturalsqueincrementen la pressió intraabdominal oquela disminueixen, provocant a curt, mitjà i llarg termini efectes positiusper ala salut a nivell postural, respiratori, vascular, metabòlic i sexual.

Intensitat: ⚪️🟡⚪️⚪

Durada:  Entre 45-60 minuts.


GLOSSARI