ABONA'T

Circuit Training Express

 

Es tracta d'un entrenament en format reduït, en circuit, que per norma general té entre 6 i 15 estacions de diferents exercicis amb màquines guiades o amb material accessori.

Intensitat: ⚪️🟡⚪️⚪

Durada: Máximo 30 minuts.


GLOSSARI